Türkiye’de Sanayi Etkinliklerinin Coğrafi Dağılışı

Türkiye sanayi etkinliklerinin coğrafi dağılışı şu ölçütler esas alınarak yapılmaya çalışılır.

  • İl yönetim birimleri
  • İllerin toplam sanayi işyeri sayısı
  • İllerin sanayi iş gücü sayısı
  • Sanayi sektörünün oluşturduğu katma değer gibi.

Türkiye sanayi işyerleri ve iş gücü bölgesel dağılışları yapılırken il yönetim biriminin merkezi hangi coğrafi bölgede yer alıyorsa ilin toplam sanayi işyeri ve iş gücü sayısı o bölgeye dahil edilerek hesaplamalar ve dağılışlar yapılmıştır.

Coğrafi Bölgelere Eşitsiz Dağılış: Türkiye toplam işyerlerinin yaklaşık %80’i aşan bir payı sırayla Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesi illerinde bulunmaktadır. Sanayi iş gücü toplamının %78’ yakını yine sırayla Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesi illerinde faaliyet gösterir.

Kıyı Bölgeleri ve İç Bölgeler Arasındaki Dağılış Eşitsizliği: Bu eşitsizlik kıyı bölgeleri lehine ve iç bölgeler aleyhine olacak şekilde geçmişten günümüze doğru pek değişmiş değildir.  En yoğun sanayileşme bölgesi Marmara Bölgesi olup, Düzce doğusu ile Çerkez Köy batısı arasındaki 300 km.’lik bir mesafenin özellikle güney kesimleri Türkiye’nin en önemli sanayileşmek uşağı ya da bölgesi olarak tanımlanabilir.

Sanayi tesislerinin kıyı bölgelerine daha büyük bir yoğunluk kazanması her şeyden önce deniz ulaştırması kolaylıklarıyla ilgilidir.  Dış satım ve dış alım etkinlikleri deniz yoluyla bütün ulaşım sistemlerine göre çok daha ucuza gerçekleşmektedir.

İç bölgelerde sanayileşme entansitesi en belirgin iller; Orta Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir; Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep,  iç bölgelerde sanayileşme yoğunluğu dikkat çekici bir duruma gelmiş illerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir