Türkiye’nin Toprakları

Türkiye’de iklimin çeşitliliği, yerşekillerinin farklılığı, ana kayanın çeşitliliği nedeniyle toprak tipleri de çok çeşitlidir. Başlıca topraklar, yerli topraklar ve taşınmış topraklar olmak üzere ikiye ayrılır.
Ülkemizin topraklarının büyük kısmını yerli topraklar oluşturur. Yerli toprak tiplerini ve görüldüğü yerleri kısaca görelim:
– Yarı kurak iklimin etkili olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kahverengi step toprakları görülür.
– Nemli bölge topraklarına en çok Doğu Karadeniz’de rastlanır. Bunlar batıda podzollar, doğuda lateritler ve tüm kıyı boyunca kahverengi orman topraklarıdır.
– Akdeniz, Ege ve Güney Marmara’da kırmızı renkli (terra-rosa) topraklar kıyılarda yaygındır.
– Doğu Anadolu’da Erzurum, Kars, Ardahan yörelerinde uzun boylu çayırlar altında çernezyomlara rastlanır.
– Tüflü ve kumlu topraklar İç Anadolu’da Ürgüp-Göreme çevresinde yaygındır.
– Deltalarımızda ve iç kısımlarda akarsuların oluşturduğu tüm ovalarda taşınmış alüvyal topraklar hakimdir. Tarım için çok verimlidirler.
– Çorak, tuzlu topraklara daha çok Tuzgölü etrafında rastlanmaktadır. Bu topraklarda tarımdan verim almak çok güçtür.
Not: – Organizmaların çürümesiyle oluşan ve toprağın verimini arttıran humustur. Toprakta humus oranı yüksek ise verim de yüksek olur.Ayrıca taşınmış topraklar mineral yönünden zengin oldukları için verimlidirler.
– Karadeniz’in nemli ve kireçsiz topraklarında çay, kahverengi orman toprakları ve podzollarda ormanlar, Step topraklarında tahıllar, kırmızı topraklarda turunçgiller yaygın olarak yetişir. Ayrıca toprak seramik, kiremit, ve porselen ile çimento sanayisinin de hammaddesidir.
– Ülkemizde nemli bölge topraklarından tundra, kurak bölge topraklarından çöl ve taşınmış topraklardan löse rastlanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir