Türkiye’de İç ve Dış Göç Nedenleri ve Göçler

Türkiye'nin Nüfusu Artmalı mı?

Türkiye’de İç Göçlerin Nedenleri:

 • Kırsal kesimlerdeki nüfus artışının hızlanması
 • Tarım alanlarının miras nedeni ile parçalanması ve ihtiyaçları gideremeyecek kadar küçülmesi
 • Makineli tarıma geçilmesi ve toprağın verimsizleşmesi
 • Kentlerde iş imkânı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması
 • Şehirlerde yaşam standartlarının yüksek olması
 • Kan davaları ve terör olayları
 • Doğal afetlerin meydana gelmesi (Deprem, sel)
 • İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri

İç Göçlerin Sonuçları:

  • Ülke genelinde nüfusunun dağılışında dengesizlik görülmesine neden olmuştur.
  • Yatırımlar dengesiz dağılır.
  • Kırsal kesimlerin yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
  • Düzensiz kentleşme görülür. Bunun sonucunda sanayi tesislerinin kent içinde kalır.
  • Alt yapı hizmetlerinde yetersizlikler görülür.
  • Kentlerde nüfus artışından dolayı işsizlik artar.
  • Kentlerde nüfus artışından dolayı konut sıkıntısı görülür.
  • Kentlerde konut yetersizliğinden dolayı gecekondulaşma görülür.
  • Şehirlerde çevre sorunları artar.
  • Şehirlerde kültür çatışması yaşanır.
  • Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur.
  • Dışarıdan göç alan illerde erkek nüfusu artarken dışarıya göç veren illerde erkek nüfusun azalır.

İç göçler genellikle doğudan batıya ve kırsal kesimden kentlere doğrudur. Marmara ve Ege bölgeleri çok fazla göç alırken Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri çok fazla göç vermektedir.”

İç göçü önlemek için, kırsal kesimlerde

 • Tarımda imkanlarının geliştirilmesi
 • İntansif (Modern) tarım metodunun geliştirilmesi
 • Modern hayvancılığın (besicilik, ahır hayvancılığı)  geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Kırsal kesimde eğitim, sağlık, yol, su elektrik gibi hizmetlerin yaygınlaştırılması
 • Tarım ve hayvancılığa bağlı küçük sanayi kollarının artırılması gerekir.

Not:

 • Ülkemizde göç eden nüfus genellikle genç nüfustur.
 • Erkek nüfus kadın nüfusa göre daha fazla göç eder.
 • Kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir.

Yüksek oranda göç alan şehirlerin başlıcaları şunlardır:İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlı Urfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerdir. İç göç, ülkemizde özellikle sanayileşmiş merkezlere daha fazla olmaktadır

 

Nüfusun dağılım grafiği
Nüfusun dağılım grafiği

B. DIŞ GÖÇLER

Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir.

Dış göçlerin başlıca nedenleri

 • Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi
 • Doğal afetler
 • Savaşlar
 • Etnik nedenler
 • Sınırların değişmesi
 • Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi

Dış göçlerin sonuçları

 • Göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır.
 • Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir.
 • Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.

Dış göçler ve Türkiye

Ülkemize 1923 – 1989 yılları arasında çoğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 2,2 milyon göç olmuştur. Bu sayı nüfusumuzun % 5′ini oluşturur.

1950′den sonra, başta Almanya olmak üzere yurt dışına işçi gitmeye başlamıştır. Bugün Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, ABD, Avustralya, Libya, S. Arabistan, Kuveyt ve Orta Asya ülkelerinde işçilerimiz bulunmaktadır.

Türkiye’den yurt dışına göç sonucunda;

 • Ülkemize giren işçi dövizi artmıştır.
 • Ülke turizminin gelişmesi sağlanmıştır.
 • Türk ticaretinin yaklaşık % 20 sine kaynak sağlanmıştır.
 • Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur.

 

One thought on “Türkiye’de İç ve Dış Göç Nedenleri ve Göçler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir