Türkiye’de Erozyon

Yüzey toprağının bitki örtüsünden yoksun arazilerde su ve rüzgar yoluyla aşındırılması ve taşınması olayı erozyondur.
Ülkemizde yarı kurak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile bitki örtüsünden yoksun çıplak yamaçlarda erozyon şiddetlidir.
Türkiye’de Erozyonun Nedenleri

– Arazinin engebeli olması,
– Doğal bitki örtüsünün, kıyı bölgelerimiz dışında cılız olması,
– Anadolu’nun çok eski yerleşim merkezi olması nedeniyle, mevcut bitki örtüsünün göçler ve savaşlarda tahrip edilmesi,
– Yangınlar ve tarla açma nedeniyle ormanların tahrip edilmesi,
– Aşırı otlatma ile mera alanlarının daralması,
– Ülkemizin birçok yerinde yaz kuraklığının belirgin olması, böylece toprağın kuruyarak erozyona hazır hale gelmesi,
– İlkbahar ve yaz başlarında sağanak yağışların görülmesi,
– Yanlış arazi kullanımı ile toprağın tahrip edilmesi, özellikle tarlaların eğim yönünde sürülmesi ve sürüldükten sonra ekilmeden boş bırakılması (nadas),
– Hızlı nüfus artışı ile doğal kaynakların aşırı tüketilmesi.
Erozyonu Engellemek İçin Alınacak Önlemler
– Var olan ormanların korunması (yangınları ve yasa dışı ağaç kesimini önlemek),
– Ağaçlandırma yapmak,
– Nadas yerine sulu tarımı yaygınlaştırarak nöbetleşe ekim yapmak,
– Tarlaların eğime dik şeritler halinde sürmek,
– Mera ve otlak alanlarını iyileştirmek,
– Özellikle maki ve meşelik alanlara zarar veren kıl keçisi popülasyonunu kontrol altına almak,
– Hasattan sonra toprakta kalan anız örtüsünü yakmamak,
– Engebeli arazilerde eğimi azaltmak için toprak örtüsünü teraslamak (basamak şeklinde eğime dik düzlükler),
– Halkı erozyonun sonuçları hakkında bilgilendirmek ve çevre bilincini yaygınlaştırmak.
Erozyonun Sonuçları
– Verimli tarım toprağının azalması, tarım alanlarının daralması,
– Barajların erozyonla dolmaları sonucu ömürlerinin kısa olması,
– Toprakta su tutma kapasitesinin azalması,
– Delta alanlarının akarsu erozyonuyla genişlemesi,
– Akarsuların bulanık ve çamurlu akması ve akarsu ekosisteminin bozulması.

Türkiye Erozyon Haritası
Türkiye Erozyon Haritası

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir