Tahıl Tarımı

Tahıl Tarımı

Dünyada hasat yapılanalanların yarısına yakını (670milyon ha , %49), tahıl üretimine ayrılmıştır. Buğday %15 , pirinç %11 ve mısır %10’luk payları ile tüm tarım alanları içinde en geniş yer kaplayan üç üründür.
•Bu  ürünleri
–%16. ile yağ çıkarılan tohumlar,
–%3‟erlik pay ilede yumrulu bitkiler ve baklagiller izlemektedir.
–Gıda dışı ürünler ise %6 lık paya sahiptir
Üretim miktarı bakımından da 2 milyar tonun üzerindeki miktarı ile tahıllar ilk sırada yer alır. Tahıl üretiminin yaklaşık %93’ünü buğday, mısır ve pirinç oluşturur.Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak, tahıl üretimide giderek artış göstermektedir.

Yıllara göre dünya tahıl ekim alanları ve üretim miktarı

 

Yetiştirilen alanlara göre tahıl türleri (2002-2004)

Tahıl türlerine göre üretim miktarı (2007)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir