Slovakya

slovakya_bayragi

 

SLOVAKYA

slovakya_haritasi•Yüz ölçümü  :49.036 km2
•Nüfusu  :5.414.937
•İdare şekli  :Cumhuriyet
•Başkenti  :Bratislava
•Önemli şehirleri   :Kösice, Zilina
•Dili  :Slovakça
•Dini  :Hıristiyanlık
•Para birimi  :Slovak kronu
Çekoslovakya’nın Tarihçesi
•Çekoslovakya’yı oluşturan topraklar, I.Dünya Savaşı sonuna kadar Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’na bağlıydı.
•Çekoslovakya 1918’de bağımsızlığına kavuşmuştur.
•1948’de yönetimi ele geçiren komünistler, Çekoslovakya’yı SSCB’nin uydusu hâline getirdiler.
•1968’de “ılımlı bir sosyalizm” uygulamak isteyen Çekoslovakya, Varşova Paktı kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.
•1989’da Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un ılımlı politikaları sonucu komünist yönetime karşı ülkede gösteriler başlamıştır.
•1992’de ülkedeki iki büyük etnik grubu oluşturan Çeklerin ve Slovakların anlaşması üzerine ikiye ayrılmıştır. Ülke topraklarının batısı Çek Cumhuriyeti adını almıştır.
Slovakya’nın Sınırları
•Kuzeyde Polonya, güneyde Macaristan, doğuda Ukrayna, batıda ise Çek Cumhuriyeti ile komşudur.
Slovakya’nın Yer Şekilleri
•Slovakya’nın büyük bir kesimi dağlıktır.
•En önemli düzlüğü Tuna ovasıdır.
•Ondava ve Vah ırmakları önemli akarsularıdır.
Slovakya’nın İklimi
•Karasal iklim görülür. Yükseklerde kışlar serttir. Ova ve dağ etekleri nispeten ılımandır.
Slovakya’nın Nüfusu
•Nüfusu, 2001 yılına göre 5.414.937’dir. Nüfusun çoğunluğu Slovak’tır.
•Az miktarda Çek, Ukrayna ve Romen nüfusu da vardır.
slovakya_nufus_pramidi
Slovakya’nın Ekonomik Etkinlikleri
•Tarım önemlidir.
•Yer altı kaynakları azdır.
•Demir, bakır, çinko, civa ve magnezyum çıkarılır.
•Ormancılık ve hayvancılık önemlidir.
Tarım
•Slovakya ekonomisi tarıma dayanır.
•En önemli tarım alanla­rını Tuna Ovası ile Karpat’ların etekleri oluşturur.
•Tarım ürünleri arasında; tahıl, şeker pancarı, tütün en önemli yeri tutar.
Hayvancılık
•Tarımsal faaliyetler içerisinde hay­vancılık da önemlidir.
•Domuz, koyun ve sığır beslenir.
Maden ve Enerji
•Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
•Taş kömürü, demir, bakır, magnezyum, altın, gümüş ve cıva çıkartılır.
•Hidroelektrik enerji potan­siyeli yüksektir.
•Elektrik enerjisi ihtiyacını Vah ve Hron gibi ırmaklar üzerine kurulu barajlardan ve nükleer santrallerden sağlar.
Sanayi
•Dağılan Çekoslovakya’da sanayi yatırımlarının daha çok Çek topraklarında yapılmış olması Slovakya’nın sanayi tesisleri bakımından fakir oluşunun temel nedenidir.
•Ülkede silâh sanayi önemlidir. 1990 öncesinde üretilen silâhlar, SSCB’ye satılıyordu. 1990’dan sonra SSCB’nin dağılmasıyla silâh satışı durduğu için fabrikalarının birçoğu kapanmıştır.
•Demir-çelik, kimya, orman ürünleri, makine ve elektrikli aletler diğer sanayi kollarıdır.
Ulaşım
•Ülkede ihtiyaca cevap verebilecek kara ve demir yolu ağı yeterince gelişmemiştir.
•Mevcut yollar, ana çizgileriyle Tuna ve Vah Irmağı vadilerini takip eder.
•Tuna Nehri’nden nehir taşımacılığında yararlanılır.
Ticaret
•İhracatı: çeşitli makineler, orman ürünleri, traktör ve silâh satar.
•İthalâtı: Petrol, doğal gaz, taş kömürü alır.
•Ticaretini daha çok BDT, Avusturya ve Almanya ile yapar.
Slovakya – Türkiye İlişkileri
•Türkiye – Slovakya ilişkileri 1992 yılından sonra gelişme sürecine girmiştir.

Slovakya Sunumu İndir

Güncellenme Tarihi:06.02.2013

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir