CBS

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Nedir? Nasıl Çalışır?

  CBS: Her ölçekteki doğal ortam, insan zaman özellikleri ve ilişkilerine ait veri toplama, depolama, analiz yapma, yeni verilere ulaşma, planlama, yönetim karar destek amaçlı vb. çalışmalar...

Coğrafyanın Tanımı

Coğrafyanın tanımı çeşitli sözlüklerde birbirinden farklı olarak yapılmıştır. Yapılan tanımlardan bazıları; 1.   Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşeri siyasal yönlerden inceleyen bilim. 2.   Herhangi bir bölgenin fiziki ve...