bor

Bor Yataklarının Özellikleri

Bor yataklarının özellikleri genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir; - Türkiye bor yatakları Miyosen yaşlı playa-göl ortamlarında oluşmuştur. - Yatakların tümünde bor elementinin kökeni volkanik aktivite ve...
artvin haritası

Artvin Tanıtımı, Artvin Sunumu

Artvin Merkez  Artvin şehir merkezinin güneybatısındaki yaylaya 10 km. asfalt yolla ulaşılmaktadır. 1250 m. Yükseklikteki yayla görülmeye değer güzelliktedir. Altyapı hizmeti götürülmüş olan yaylada Artvin...
CBS

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Nedir? Nasıl Çalışır?

  CBS: Her ölçekteki doğal ortam, insan zaman özellikleri ve ilişkilerine ait veri toplama, depolama, analiz yapma, yeni verilere ulaşma, planlama, yönetim karar destek amaçlı vb. çalışmalar...

Coğrafyanın Tanımı

Coğrafyanın tanımı çeşitli sözlüklerde birbirinden farklı olarak yapılmıştır. Yapılan tanımlardan bazıları; 1.   Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşeri siyasal yönlerden inceleyen bilim. 2.   Herhangi bir bölgenin fiziki ve...