Bolu Dağı Tüneli ve Sunumu

Bolu Dağı Tüneli Proje Bolu Dağı Geçişi, Gümüşova-Gerede otoyolunun 30. kilometresindeki Kaynaşlı'dan başlayarak, Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçer ve Yumrukaya...

CBS Yazılımları

CBS Yazılımları Aşağıda dünyada yaygın olarak kullanılan CBS yazılımları hakkında genel bilgi verilmiş bulunmaktadır. Toplam 26 program var. Programlar hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır. 1. Arc/Info (ESRI) Arc/Info...

Lokasyon Haritaları Nedir?

Lokasyon Haritaları Nedir? Lokasyon haritaları bir yerin, bir bölgenin veya alanın dünya üzerinde nerede bulunduğunu göstermek amacı ile yapılmış olan haritalardır. Navigasyonun  kağıt üzerinde ki...

Boru Hatları ve Dünyadaki Belli Başlı Boru Hatları

Boru Hattı Taşımacılığı Boru hattı taşımacılığı malı borular yardımı ile nakletme işidir. Genellikle sızı ve gaz maddeler taşınır fakat pnömatik borularda kapsüllere konulan katı maddeler hava...

Küresel Isınma

Küresel Isınma        Günümüzde yeni olarak ortaya çıkan güncel sorunlardan biridir. Özelikle bugünlerde sık duyduğumuz bir terim olan ısınma, daha çok kısa süreli  değil de ...
Türkiye'nin Nüfusu Artmalı mı?

Türkiye’de İç ve Dış Göç Nedenleri ve Göçler

Türkiye’de İç Göçlerin Nedenleri: Kırsal kesimlerdeki nüfus artışının hızlanması Tarım alanlarının miras nedeni ile parçalanması ve ihtiyaçları gideremeyecek kadar küçülmesi Makineli tarıma geçilmesi ve...

Coğrafyacılar Ne Yapsın?

Prof. Dr. Murat Türkeş Hocamızın Türkiyede Coğrafya nın son durumu hakkındaki yazısı Bir Bayram Hikayesi: Ya Coğrafyacılar Ne Yapsın? Görüşlerim: Günümüzde Klimatoloji ve Meteoroloji çok disiplinli bir...

Batı Anadolu Neojen Öncesi Temel Kayaları

BATI ANADOLU NEOJEN ÖNCESİ TEMEL KAYALARI Batı Anadolu’da yer alan Neojen öncesi temel kayaları, genel olarak metamorfik ve metamorfik olmayanlar şeklinde iki grup altında toplanır....
bor

Bor Yataklarının Özellikleri

Bor yataklarının özellikleri genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir; - Türkiye bor yatakları Miyosen yaşlı playa-göl ortamlarında oluşmuştur. - Yatakların tümünde bor elementinin kökeni volkanik aktivite ve...
artvin haritası

Artvin Tanıtımı, Artvin Sunumu

Artvin Merkez  Artvin şehir merkezinin güneybatısındaki yaylaya 10 km. asfalt yolla ulaşılmaktadır. 1250 m. Yükseklikteki yayla görülmeye değer güzelliktedir. Altyapı hizmeti götürülmüş olan yaylada Artvin...