Küresel Isınmanın Ekolojik Sonuçları

Küresel ısınma ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişiminin yarattığı ve yaratacağı ekolojik, sosyolojik ve ekonomik sonuçlar, dünya henüz tam anlamıyla yaşanmamıştır. Bundan dolayı olsa gerek bu sürecin potansiyel tehlikeleri henüz tam olarak kavranılmamıştır. Fakat, yapılan araştırmalarda insanların bu tehlikelerle er ya da geç karşılaşacağını ve yaratacağı sonuçların neler olabileceğini bilimsel verilere dayanarak ortaya koymuştur. Peki, ne mi bu dayanak noktaları;

  • Sıcaklığın artmasıyla, deniz, göl, baraj ve akarsu gibi büyük su yüzeylerinde buharlaşma artacak ve toprak kuruma noktasına gelecektir. Bunun sonucunda bölgesel olarak iklim değişecek, tarımsal ürünler zarar görürken ormanlık sahalarımız oldukça büyük hasar görecektir. Büyük su yüzeylerine yakın alanlarda nem artarak yağışlara yol açacak ve sellere neden olacaktır. Karasal alanlarda ise toprak buharlaşmadan dolayı kuruyacak ve tarımsal verim azalacaktır. Ormanlık alanlar daralacak ve hidrolojik enerji üretimi düşecektir.
  • Buzulların erimesiyle göller, denizler ve akarsularda su seviyesi yükselecek, kıyı bölgeleri sular altında kalacak, sel felaketleri meydana gelerek toplumsal göçlere neden olacaktır. Bu duruma İngiltere, Almanya ve İtalya’daki durumu örnek olarak gösterebiliriz. Bu ülkelerde meydana gelen sel afetleri son 50 yılın en büyük sel afetleri olup İngiltere’de 1 milyar, İtalya’da (2000 Ekim ayında) 1,5 milyar Euro tutarında zarar meydana gelmiştir. Ayrıca 1994 Kasım ayında İtalya’da meydana gelen sel afeti 64 can; 1991 yılında Çin’de meydana gelen sel afeti 3074 can, ayni ülkede 1994 baharında meydana gelen sel afetleri 1846 can almıştır. Bunun yanında milyarlarla ifade edilen maddi zararlar meydana gelmiştir.
    • 2002 Ağustosunda Almanya’da yaşanan sel afetinin bilançosu da tüyler ürpertici idi. 21 kişi sellere kapılarak öldü; on binlercesinin mekânları boşaltıldı; binlercesi evsiz kaldı. 800 km uzunlukta nehir kıyısı boyunca dehşet yaşandı. En azından 25 milyar Euro tutarında maddi zarar meydana geldi. 740 km devlet yolu ve 180 köprü şiddetli zarar gördü. Bazı kentler harabeye döndü. 50 000 asker ve gönüllü, kurtarma ve selleri önlemede çalıştı. Bu sel afetini meydana getiren ve 1 hafta süren yağışı bilim insanları şöyle değerlendirmişti: “Bu yaşananlar dünyadaki iklim değişiminin bize kadar gelen çok az bir işaretidir. Bu olayın nedeni dünya çapındaki (küresel) ısınmadır.” Ülkemizde de son yıllarda meydana gelen sel afetlerinin nedeni, hiç kuşkusuz aynı nedenlerden kaynaklanmaktadır.

dfgdfsg

2004 yılında İstanbul-Alibeyköy’de meydana gelen sel afeti görülmektedir.

 

  • Dengesiz küresel ısınmalar hem sayı hem de şiddet bakımından son derece zararlı kasırgalar yaratacaktır. Bunlara
    ait birkaç somut örnek aşağıda verilmiştir. 1991 Mayıs ayında Bangaldeş’te meydana gelen “Adsız Siklon” 140 000 kişinin ölümüne neden olmuştur. 1993 Mart ayında Kuzey Amerika’da meydana gelen “Kış Fırtınası246 kişinin ölümüne neden olmuştur. 2004 yılı boyunca ABD’de 1727 kasırga olayı yaşanmıştır. Tarihinin en sık kasırgasını yaşayan ABD, bu kasırgalardan milyarlarca dolar zarar görmüştür. Küresel iklim değişimi, karalara ve sulara ait tüm ekosistemlerde şimdiden tahmin edilmesi çok güç olan dengesizlikler meydana getirecektir. Canlı ve cansız çevrenin doğal dengesi bozulacak, bu da canlıların temel yaşam süreçlerinden olan ekolojik çevrimleri etkileyecektir. Tüm canlılar için temel ekolojik yaşam koşulları ortadan kalkacaktır. Örneğin bitkisel planktonların zarar görmesiyle, dünya oksijen üretiminin % 50 – 60’ını sağlayan bu kaynağın verimi ve üretim gücü ciddi anlamda düşecektir.
  • Küresel ısınma ile Sibirya ve Kanada’daki buzlu tundra toprakları çözünecek ve bataklık haline gelecektir. Buralarda bol miktarda bataklık gazı (metan) oluşarak atmosfere karışacak, artan sera gazları nedeniyle küresel ısınma daha da artacak ve böylece kısır döngüye girilmiş olunacaktır. Örnekler daha da arttırılabilir. Ancak bu sınırlı sayıdaki örnekler bile, insanlığın karşı karşıya bulunduğu ekolojik tehlike potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.
zp8497586rq