Ege Bölgesinin En’leri

BÖLGENİN EN’LERi

*Tuzun en fazla üretildiği bölgedir.
*Linyitin en fazla çıkarıldığı bölgedir.
*Termik elektrik enerjisinin en fazla üretildiği bölgedir.
*Đzmir, Türkiye’nin en önemli ihracat limanıdır.
*Türkiye’deki tek jeotermal enerji santrali Denizli-Sarayköy’dedir.
*Horst ve grabenlerin en fazla olduğu bölgedir.1. deprem kusağı içinde yer alır.
*Bölge; zeytin, üzüm, hashas, tütün ve incir üretiminde birincidir.(z-ü-h-t-i)
*Kıta sahanlığı en genis olan bölgedir.
*Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgedir.
*Türkiye’deki ilk demiryolu Đzmir-Aydın arasında yapılmıstır.
*Türkiye’nin en önemli uluslar arası fuarı Đzmir’dedir.
*Dünyadaki en güzel karstik birikim sekli olan Travertenler Pamukkale’de yer alır.
*Đntansif tarımın en yaygın olduğu bölgedir.
*En fazla koy ve körfeze sahip olan kıyı bölgemizdir.(en girintili-çıkıntılı bölgedir.)
*Marmara bölgesinden sonra en yoğun nüfuslu 2. bölgedir.
*Turizm gelirleri açısından Marmara bölgesinden sonra 2. sırada olan bölgedir.
*Denge profiline en yakın olan bölgemizdir.
*En fazla delta ovası bu bölgede bulunur.
*En genis hinterlant(Ard bölge)’a sahip bölgedir.
*Bölge gelismislik bakımından Marmara’dan sonra 2. sıradadır.
*Manisa Türkiye tütün üretiminde birinci sıradadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir