Dünyanın Coğrafi Enleri

Dünyanın Coğrafi Enleri

En kuzeydeki kara parçası: Grönland açıklarındaki  Islet of Odaaq’dır.

En güneydeki kara parçası:  Güney kutbu çevresinde yer alan Antarktika Kıta’sıdır.

En yüksek zirve: Çin – Nepal sınırındaki Himalayalar üzerinde yer alan Everest’tir (8850 m).

En yüksek plato: Pamir Platosudur. Ortalama yüksekliği 5000 metredir.

Deniz seviyesinden en alçakta bulunan yer:  Lut Gölü’dür (-395 m).

Bugüne kadar ölçülebilen en derin çukur: Büyük Okyanus’un batısındaki Mariana Çukuru’dur (-11.034 m).

En büyük kıta: Asya Kıtası’dır (44.377.317 km²).

En küçük kıta:  Okyanusya Kıtası’dır (8.943.494 km²).

En büyük okyanus: Büyük Okyanus’tur (179,7 milyon km²).

En küçük okyanus:  Hint Okyanusu’dur (74,9 milyon km²).

En büyük ada: Grönland Adası’dır (2.175.600 km²).

En büyük çöl:  Kuzey Afrika’daki Büyük Sahra Çölü’dür (8.800.000 km²).

En geniş örtü buzulu: Antarktika’dadır (14 milyon km²).

En volkanik yöre:  içinde ünlü Hekla Dağı’nın da (1491 m) bulunduğu 30etkin yanardağıyla İzlanda’dır.

Günümüze kadar tespit edilen en şiddetli deprem: 22 Mayıs 1960’ta Güney Şili’de 9,5 Richter ölçeğinde meydana gelmiştir. Sekiz yanardağ patlaması olmuş, Pasifik Okyanusu’nun aşarak Hawaii ve Japonya’ya kadar etkili olmuştur.

Tarihte bilinen en büyük deprem: 1556 yılında Kuzey Çin’de meydana gelmiştir. Bu depremde 830.000 insan ölmüştür.

Yirminci yüzyılın en büyük depremi:  28 Temmuz 1976’da  Kuzeydoğu Çin’deki Tang-Şan’da gerçekleşmiştir. Bu depremde 695.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.

En derin mağara:  Fransa’da bulunan Jean Bernard Mağarası’dır. (1494 m).

Dünyanın ortalama sıcaklığı:  15°C’dir.

En çok can kaybına yola açan kasırga:  Bangladeş’te 1991 yılında gerçekleşmiştir ve 200.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.

Kaydedilen en yüksek sıcaklık:  58°C, El Aziziye (Libya).

Kaydedilen en düşük sıcaklık: -89°C, VoSToK (Antartika).

En kurak yer: Şili’deki Atacama Çölü’dür. (Yıllık ortalama yağış miktarı 0,1mm.’dir.)

En çok yağış alan bölge: Waialeale Dağı (Hawaii Adası), 11.684mm.’dir.

En rüzgarlı yer: Hawaii Adasındaki Honolulu’dur. Tespit edilen en yüksek değer 380 kmh/236 mph’dir.

En uzun nehir: Afrika’daki Nil Nehri’dir. (6690 km.)

En geniş ırmak havzası: Amazon Havzasıdır. (7.050.00 km²)

Yıllık ortalama akımı en yüksek olan akarsu: Amazon Irmağı’dır. (100.000 m³/sn)

En yüksekten akan çavlan: Venezuela’daki Orinico Irmağı’nın Caroni kolu üzerinde bulunan Angel Çavlanı’dır. (980 m.)

Akıttığı su hacmi bakımından başta gelen çavlan: Brezilya’da Parana Nehri üzerindeki Geaira Çavlanı’dır. (Yüksekliği 114 m. Dökülen su miktarı saniyede 13.300 m³)

En yüksek baraj: Rusya Federasyonu’nda bulunan Rugunsky Barajı’dır

(gövde yüksekliği 325 m, geçirdiği su miktarı 62.000 m³/sn).

Rezervuar hacmi en büyük baraj: Zambezi Nehri ‘nin Zambiya-Zimbabve sınırını oluşturduğu kesimi üzerindeki Kariba Barajı’dır (180 milyar m³).

En büyük göl: Şayet Hazar (438.000 km²) bir deniz kabul edilirse, ABD-Kanada sınırında yer alan Superior Gölü’dür (82.700 km2).

En derin gol: Baykal Gölü’dür (Rusya), -1741 m.

Yüzeyi deniz seviyesinden en aşağıda bulunan göl: Lût Gölü’dür (-397 m).

Deniz yüzeyinden en yüksekte bulunan göl: Peru-Bolivya sınırında yer alan Titicaca Gölü’dür (3810 m).

En büyük hacimli tatlı su gölü: Sibirya’daki Baykal Gölü’dür (22.000 km3).

Göllerin en fazla yer kapladığı ülke: Kanada’dır (ülke yüzölçümünün yaklaşık % 7’si, dünyadaki tatlı suların % 25’i).

Orman alanının genişliği bakımından başta gelen ülke: Rusya’dır. Bu ülke 7.635.000 km.lik orman alanıyla (ülke yüzölçümünün % 45’i) dünya toplam orman alanının % 43,5’ine sahiptir.

Orman alanının toplam ülke yüzölçümüne oranı bakımından başta gelen ülkeler: Guyana (% 94,4) ve Surinam (% 94,4)’dır.

Ortalama ömrün (doğumlarda beklenen yaşam süresinin) en uzun olduğu ülke: Japonya’dır (Erkeklerde 77,6 yıl, kadınlarda 84,4 yıl, 2003).

Ortalımın ömrün en kısa olduğu ülke: Mozambik’tir (Erkeklerde 31,0 i yıl, kadınlarda 36 yıl, 2003).

En fazla konuşulan dil: Çince’dir.

En çok dil konuşulan ülke: Papua Yeni Gine’dir. 869 dil, lehçe ve ağız  konuşulmaktadır.

En kalabalık kent: Japonya’nın başkenti Tokyo’dur (34.900.000 nüfus, 2004).

En geniş alana yayılmış kent: Avustralya’nın Qucensland Eyaleti’ndeki Mt. İsa kentidir (25.427 km2).

En yüksekte bulunan yerleşim yeri: Şili’deki Aucanquilcha’dir (5300 m).

En yüksek başkent: Bolivya’nın başkenti La Paz’dır (3627 m).

En alçakta bulunan yerleşim yeri: ABD’nin California Eyaleti’ndeki Calipatria Kenti’dir (-56 m).

En kuzeydeki yerleşim yeri: Norveç’in Spitzberg Adası’ndaki Ny- Alesund’dur (78° 56′ kuzey enlemi).

En güneydeki yerleşim yeri: Şili’nin Puerto Williams Kenti’dir (55° güney enlemi).

Yüzölçümü en geniş olan ülke: Rusya Federasyonu’dur (17.045.400 km²).

 Yüzölçümü en küçük olan Ülke: Vatikan’dır (0,272 km²).

En alçak ülke: Maldivler’dir. Mercanadası olan bu adaların hiçbirinin yüksekliği deniz düzeyinden 2 m.den daha yüksek değildir.

En çok ülkeyle sınır komşusu olan ülke: Çin’dir. Komşu ülke sayısı 15 tir,

En ve boy arasında en büyük tezada sahip ülke: Şili’dir. Bu ülke alanının kuzey-güney yönündeki uzunluğu 4350 km, eni ise ortalama 180 km.dir.

En uzun kesintisiz ülke sınırı: ABD-Kanada sınırıdır.

Nüfusu en fazla olan ülke: Çin’dir (1.304.196.000 nüfus. 2003).

Nüfusu en az olan ülke: Vatikan’dır (900 nüfus, 2003).

En yoğun nüfuslu ülke: Monako’dur (km:’ye 16.410 kişi, 2003).

En seyrek nüfuslu ülke: Moğolistan’dır (km²’ye 1,7 kişi).

En zengin ülke: Lüksemburg’dur (2002’de kişi başına geliri 44.000 ABD dolan).

En yoksul ülke: Sierra Leone’dir (2002’de kişi başına geliri 580 ABD

En uzun demiryolu tüneli: Japonya’da bulunan Seikan Tüneli’dir. 1986 yılında tamamlanan bu tünelin uzunluğu 54 km.dir.

Ticari mal trafiği en yoğun liman: Hollanda’nın Rotterdam Limanı’dır (yıllık toplam yük trafiği 293 milyon ton).

En önemli transit havaalanı: ABD’nin Chicago Kenti ildeki O’Hare Havalimanı’dır (yıllık yolcu trafiği 70 milyon kişi).

GSYİH’sı en büyük olan ülke: Amerika Birleşik Devletleri’dir (2002’de 10,4 trilyon ABD dolan).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir