Dünya’da Nüfusun Tarihsel Artışı ve Değişimi

Dünya nüfusunda tarih boyunca 3 önemli nüfus sıçraması olmuştur.
(Nüfusun birden artmasına nüfus sıçraması veya nüfus patlaması denir.)

1. sıçrama 2 milyon yıl önce olmuştur. Sebebi insanları alet yapmayı öğrenmeleridir. Çünkü bu sayede yaptıkları aletlerle kendilerini vahşi hayvanlara karsı koruyabilmişlerdir.

2. sıçrama 10 bin yıl önce olmuştur. Sebebi insanların yerleşik hayata geçmesidir. Çünkü bu sayede hayvanları evcilleştirmiş ve tarımla uğraşmışlardır. Bu dönemde dünya nüfusu 150-300 milyona yükselmiştir.

3. sıçrama sanayi devrimi ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde Avrupa’da yasam düzeyi yükseldi.Tıp alanında ilerlemeler oldu sağlık ve beslenme koşulları düzeldi. İletişim ve taşımacılıkta çok önemli adımlar atıldı. Böylece ölüm hızı azaldı. 1750 ve 1850 yılları arasında gerçeklesen sanayi devriminin etkisiyle nüfusun artısı ve değişimi ile ilgili en köklü değişimler Avrupa kıtasında yaşanmıştır. Sanayi devrimi ile Avrupa ve Kuzey Amerika kıtaları gelişmiştir. (Yani 1750 ve 1850 yılları arasında ) Günümüzde gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri 100 yıl geriden takip ediyor. Bunu sayısal verilerden anlayabiliriz. Örneğin Avrupa’da 1800 yılındaki ölüm oranına Mısır 1940 yılında ulaşmıştır.
1950 ve 2000 yılları arasında dünya nüfusunda adeta nüfus patlaması olmuştur. Bunun nedeni gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki doğum oranının fazla olmasından kaynaklanır. Dünya nüfusu sürekli bir artma eğilimindedir. 1970 yılından sonra dünya nüfusunun artış hızı azalmaktadır. Yani aile basına doğan çocuk sayısı azalmaktadır. Dünya nüfusu artıyor ama nüfusun artış hızı azalıyor. Bu da nüfus ve onun doğurduğu sonuçlar açısından önemlidir. Çünkü nüfus artış hızı fazla olsaydı dünya nüfusunda her yıl bir önceki yıla oranla aşırı nüfus olacaktı. Söyle bir sayısal açıklama yapabiliriz.

Bir ailede dogan çocuk sayısı 10
30 yıl sonra her bir çocugun 10 ar çocugu olsa bu nüfusun 30 yılda 100 e katlanması anlamına gelir
Eger
30 yıl sonra her bir çocugun 2ser çocugu olsa bu nüfusun 30 yılda 20ye katlanması anlamına gelir
Bunu dünya nüfusuna dönüstürüp düsünürsek ne kadar sanslı oldugumuzu anlarız
Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının az olmasının nedeni ekonomik kalkınmanın gerçekleşmiş olması, şehirleşme oranının fazla olması ve kadınların is hayatında yer almasıdır.
Sanayi devriminden günümüze kadar dünya nüfusu 7,5 kat artarak 800 milyondan 6 milyara yükselmiştir. 2050 de dünya nüfusu 8,9 milyarı bulacağı tahmin ediliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir