Dünya Nüfusunun Alansal Dağılışı

Nüfusu sadece sayı olarak değil de aynı zamanda alansal olarak da ele almalıyız.

Nüfusun dağılışını etkileyen etmenler 2’ye ayrılır;

Fiziki faktörler : İklim, yersekilleri, toprak, bitki örtüsü ve su varlıgı, dogal kaynaklar

Beşeri faktörler: sosyal, ekonomik ve politik

İklim ne kadar uygun olursa nüfus o derece artar. Mesela kutuplar soğuk olduğu için kimse yaşayamaz.

Yerşekilleri ne kadar elverişli olursa nüfus o kadar artar. Mesela Doğu Anadolu bölgesi çok yüksek ve engebeli olduğu için nüfus azdır.

Toprak verimli olursa nüfus artar. Verimsiz olursa nüfus azalır.

Bitki örtüsü uygun sartlarda olmalıdır . Mesela ekvator ve çevresinde asırı ormanlık alan vardır. Bu nedenle kimse yasayamaz

Su bulunun yerlerde nüfus fazla suyun bulunmadıgı yerde nüfus azdır.

Doğal kaynaklar ne kadar bol olursa nüfus o kadar artar. Mesela Zonguldak’ta kömür olduğu için nüfuslanmıştır.

Beseri faktörler : insan hayatını asıl etkiyen ve doğrudan insanın elinde olan faktörlerdir.

Ekonomik: İyi iş imkanları

Sosyal: Daha kaliteli yasam

Politik: Devletin uyguladığı politakanın etkisidir.

Nüfusun dagılısını etkileyen bu etmenleri özetleyecek olursak eğer içinde yaşadığımız doğal koşullar elverişli ise kalabalık elverişsiz ise tenhadır.

Beşeri faktörler ise daha çok bir ülkenin içinde yaşadığı hayat şartları anlamına gelir. Gelişmiş ülkelerin kalabalık olmasıdır. Öte yandan gelişmemiş ülkelerin kalabalık olma nedeni doğum oranlarının fazla olmasıdır.

Dünyanın En Kalabalık Yerleri

Güneydoğu Asya kıyıları Sebebi verimli topraklar, elverişli iklim dünyanın 5 te 3 ü burada yasar.

Batı Avrupa kıyıları Yükseltisi az elverisli iklim ve sanayinin gelismis olması

ABD’nin dogu kıyıları sanayinin gelismis olması

Japonya sanayinin gelismis olması

Nil Nehri havzası içinde bulundugu çevreye göre elverisli oldugu için çevresi kurak ama Nil havzası

daha nemli ve daha verimli topraklar vardır.

Dünyanın En Tenha Yerleri

Amazon ve Kongo Havzaları Ekvator ve çevresindir çok sıcak ve nemlidir. Çok gür ormanlar bulunur

Antarktika Kıtası ve Grönland Adası Kutuplar ve çevresi

Büyük Sahra Kalahari(Afrikada) Gobi Taklamakan Karakum (Asyada) çölleri

Himalaya Pamir Tibet Bölgeleri (Asyada) Alp Dagları (Avrupada) Kayalık ve And dagları

(Amerikada)

Dünya nüfusunun %80 ni karaların %20 sine toplanmıştır. Asya ve Avrupa kıtaları dünya nüfusunun

%90 nına sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir