Dom Yapı

Dom Yapılar

 Tabakaların daire veya elipse benzer şekilde münferit kabartılar meydana getirmek suretiyle şekil değiştirdiği yapılardır.

Dom Çeşitleri

•Kıvrımlarla oluşmuş domlar

Bu domlar kıvrımlarla meydana gelir ve münferit antiklinaller biçiminde şekil oluştururlar. Ülkemizdeki Hacertun domu buna örnektir.

•Plütonik Domlar

Bazı domların merkezi kısmında plütonik kayalardan oluşan bir çekirdek yer alır. Bu tür domların oluşumu, plütonik kayaların intrüzyonu ile ilgilidir.

•Lakolit Domları

Lakolit oluşumu sırasında meydana gelen domları ifade eder.

•Kriptovolkanik Domlar

Derinlikte birdenbire serbest kalan mağmatik  menşeyli gazların basıncı neticesinde üstteki tabakaların kubbeleşmesi ile oluşurlar.

•Tuz Domları

Çekirdeğinde kaya tuzu bulunur. Onu bazen anidrit, jips, kalker veya dolomit tabakaları kuşatır. Kaya tuzu kütleleri bu tabakaları adeta şırınga edilmiş gibi keserek yukarıya doğru yükselir. 

Domlu Yapıda Görülen Bazı Şekiller

  • Konsekant boğazlar
  • Kapmalarla oluşan genç boğazlar
  • Sırtlar
  • Domda gençleşme
  • Relief terselmesi
Domlardaki Drenaj Sistemi
•İlksel drenaj genellikle radyaldir.
•Dom; Antesedant bir nehir tarafından katedilmekte ise, radyal özellikler görülmez.
•Zamanla Halkalı-Kafesli bir drenaj sistemi meydana gelir.
Domların Görüldüğü Bazı Yerler
•Türkiye’de Hacertun Dağı ve Çankırı
•İngiltere’de Weald Bölgesi
•Fransa’da Boulonnais
•Teksas ve Louisiana
•Fas ve Cezayir
•Mısır, İran
•Karpat Etekleri
•Kuzey Almanya Ovasında

 

Dom Yapı Sunumunu İndirmek İçin Tıklayın.

 

dom_yapisi domlu_yapi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir