CBS’nin Uygulama Alanları

CBS Nedir: Her türlü doğal ortam, insan, zaman özellikleri ve ilişkilerine ait veri toplam, depolama, analiz yapma, yeni veriler elde etme, plan yönetim ve kararlara destek amaçlı çalışmalar için kendine has metotları (metolojisi) olan bilgisayar tabanlı veri sistemi yöntemidir.

1. Eğitim sektörü;
 • Bilimsel araştırmalar
 • Eğitim faaliyetlerinde araç olarak
 • İdari ve hizmet yönetimi
2. Sosyo- ekonomik ve yönetsel faaliyetler
 • Sağlık sektörü
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetsel çalışmaları
 • Taşıma, ulaşım ve haberleşme yönetim ve planlaması
 • Şehir yönetimi ve afet yönetimi
 • Yerel yönetimlerin alt yapı çalışmaları ve diğer organizasyonlar
3. Koruma – kullanma faaliyetleri
 • Koruma alanlarının belirlenmesi planlama ve yönetimleri
 • Koruma stratejilerinin belirlenmesi
 • Taktik destek planları
 • Gezici kontrollük planlamaları ve bilgilendirme
 • Veri temini, üretimi ve paylaşımı
4. Ticaret ve iş çevresi
 • Pazar paylaşım analizleri
 • Sigortacılık doğrudan pazarlama
 • Hedef satışlar Pazar analizi
 • Perakende satış alanları
5. Kamu kurum ve kuruluşları
 • Askeri hizmetler
 • Polis ve itfaiye teşkilatı
 • Tapu ve mülkiyet hizmetleri
 • Nüfus ve diğer istatistik hizmetler
 • Kamusal istatistik hizmetleri
 • DPT ve koordinasyon hizmetleri
6. Çevre yönetimi
 • Kirlilik kontrolü ve izlenmesi
 • Madenlerin haritalanması
 • Dolgu alanların seçilmesi
 • Doğal kaynaklardan yararlanma
 • Çevresel etki değerlendirmeleri
7. Diğer çalışma alanları
 • Çoklu yönetim sistemi
 • Servis hizmetleri
 • Uzaktan algılama ve teknolojilerinden yararlanma
 • Afet ve acil durum yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir