Bor Yataklarının Özellikleri

bor

bor

Bor yataklarının özellikleri genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir;
– Türkiye bor yatakları Miyosen yaşlı playa-göl ortamlarında oluşmuştur.
– Yatakların tümünde bor elementinin kökeni volkanik aktivite ve hidrotermal sistemlerdir.
– Yataklarda bor mineralleri; çamurtaşı, kiltaşı, şeyil, tüf ve ince bantlı kireçtaşları gibi tortul kayaçlar içinde gelişmiştir.
– Bor yatakları, tortul kayaçlar içinde merceksel yapılar sunar.
– Bor yataklarında bor minerallerinden önce ve sonra yaygın olarak kireçtaşı ve kiltaşı çökelimi gerçekleşmiştir.
– Bor yataklarında, bor çökeliminden önceki evrede değişik boyutlarda kömür yatakları gelişmiştir.
– Yataklarda bor minerallerinin çökelim istifi Ca-boratlar ile başlar ve sırasıyla Ca-Na ve Na-boratlar olarak devam eder.
– Türkiye, dünyada ekonomik (Na-borat) olarak en çok kullanılan boraks, ülesit (Na-Ca borat) ve kolemanit (Ca-borat) yataklarına sahiptir.
– Türkiye Dünya bor rezervlerinin %70’ine sahiptir.

Alıntıdır.

TÜRKİYE BORAT YATAKLARI
Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası
Cahit HELVACI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir