Belçika

 

Belçika Haritası
Belçika Haritası

Kuzeyinde Kuzey Denizi,

Güneydoğusunda Lüksemburg,

Güneyinde Fransa,

Kuzeyinde Hollanda,

Doğusunda Almanya

Siyasi Coğrafyası

•1831 yılında bağımsız olan Belçika, 1855’ten itibaren Orta Afrika’da koloniler kurmaya başladı. Burada kauçuk plantasyonları kurarak lastik sanayisinde önemli gelişme gösterdi.
•1860’dan sonra nüfusu 5 milyon olan Belçika’da iktisadi yaşam serbest mübadele sistemiyle hızla gelişti.
•Cüretli yöntemler kullanan Avrupa’nın en yüksek verime sahip zengin bir tarım, zengin enerji kaynakları önemli ölçüde metalürji ve dolama üretimi 1850-1890 arasında hacmi dört kat artan bir dış ticaret gelişme halindeki ekonominin başlıca özellikleriydi.
•1914’te Lüksemburg’la birlikte Almanlar’ın işgaline uğrayan ülkede,1.Dünya Savaşı’nın en kanlı çatışmaları meydana geldi.
•1930’da Belçika hükümeti, ülkeyi Fransızca ve Hollandaca konuşulan sahalar olmak üzere ikiye böldü.
•2. Dünya Savaşı’nda ülke tekrar Almanlar tarafından işgal edildi.
•Sömürgelerinden mahrum kalan Belçika halkının çalışkanlığıyla gelişmesini sürdürmektedir.

Yeryüzü Şekilleri,İklim ve Bitki Örtüsü

•Belçika, Kuzey Denizi’ne kıyısı olan küçük bir kuzeybatı Avrupa ülkesidir.
•Belçika’nın Kuzey Denizi kıyılarında Marş’ler uzanır. Bunları Hollanda’dan uzanıp gelen kumlu ve çakıllı topraklar izler.
•Orta Belçika’da Brabant ovaları çok verimli löslü topraklarla örtülüdür. Lösler daha güneyde Arden’lerin eteğine kadar uzanır.
•Arden’ler Hersinya kıvrımları ile meydana gelmiş, yıpranmış ve kubbeleşmiş eski dağlardır.
•En yüksek yeri 692 metreyi bulur.
•Belçika’da ülkenin her yerinde Okyanus İklimi etkilerini gösterir. Örneğin; Brüksel Ocak ortalaması 2.5 °C, Temmuz ortalaması 18 °C.
•Sıcaklık farkı 15.5 °C, yıllık yağış 70 cm’dir.
•Arden’ler üzerinde, yükseklik artar. Buna bağlı olarak da yağışlarda da artış gözlenir. Burası aynı zamanda zengin ormanlarla örtülüdür. Hollanda’da pek az olan orman örtüsü Belçika’da arazinin %18 ini kaplar.

Nüfus ve Şehirler

•Belçika’nın nüfusu 10.2 milyonu geçer.
•Km² ye düşen insan sayısı ise 300 kişiyi bulur.
•Belçika,Avrupa’nın en sık nüfuslu ülkelerinden biridir.
•Nüfus iki büyük kısma ayrılır.
•Toplam nüfusun yarısından fazlasını kuzeyde oturan ve Cermen asıllı olan Flaman’lar teşkil eder. Bunlar Protestan’dır. Dilleri de Hollanda diline çok yakındır.

•Güney’de ise Latin aslından olan Vallon’lar oturur.Fransızca konuşurlar. Bunlar Katoliktir.

•Belçika krallıkla yönetilir.
•Başkenti Brüksel’dir. Nüfusu 1 milyona yaklaşır.
•Diğer büyük şehirler Arden’lerin eteğindeki endüstri bölgesinde toplanmıştır.
•Bunların başlıcaları Liege,Gand ve Belçika’nın ikinci büyük şehri ve çok işlek bir liman olan Anvers’dir. Kuzey Denizi kıyısında bulunan Ostende plajları ile ün alır.
belcika_federal_bolge_haritasi

•Belçika’nın üç federal bölgesi ve on bir ili

Ziraat, Hayvancılık, Maden, Sanayi, Ulaşım, Ticaret

•Belçika ziraat, hayvancılık ve sanayide büyük bir gelişme gösterir.
•Belçika’da verimli topraklarda buğday,çavdar, şeker pancarı yetiştirilir. Yulaf da çok ekilen bir tahıldır.
•Patates tarımı ülkenin her tarafına dağılmış durumdadır.
•Hayvanlardan özellikle sığır ve domuz beslenir.
•Belçika’da Ardenlerin eteğinde çok zengin kömür yatakları bulunur
•Bu yüzden Belçika Avrupa’da en çok kömür çıkaran ülkelerden bir tanesidir.
•Dış ülkelerden getirdiği ham maddelerle gelişen endüstri Belçika’yı Avrupa’nın ileri endüstri ülkelerinden biri yapmıştır.
•Maden endüstrisi diğer endüstri kollarından ileridedir.
•Demiri İsveç ve Lüksemburg’dan alır.
•Çelik yapımında Belçika, İtalya ile boy ölçüşecek konumdadır.
•Dokuma endüstrisinden özellikle pamuklu endüstrisi en önde bulunur.
•Bundan başka şeker,cam,porselen,kimya,kağıt endüstrileri de Belçika ekonomisinde yer alır.
•Ülkenin her tarafını sık bir ağ halinde ören demiryollarının uzunluğu 4850 km’dir.
•Belçika dünyada en sık demiryoluna sahip ülkedir.
•Şoseler ve su yolları da taşıt işlerini daha kolaylaştırır.
•Belçika daha çok komşuları ile alışveriş yapar.
•Sattığı maddeler çelik, çeşitli makine, kumaş, kömür,cam ve şekerdir. Buna karşılık dışarıdan besin maddeleri ve ham maddeler satın alır.
•Türkiye ile ticareti azdır. Sattıkları başlıca bazı makineler ve cam eşyadır. Aldıkları ise bazı kuru meyveler ( fındık,kuru üzüm,incir) ,yaprak tütün, ham deri,palamut gibi şeylerdir.

Belçika Sunumu İndir

Yazı Güncellenme Tarihi: 05.02.2013

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir