Batı Anadolu Neojen Öncesi Temel Kayaları

BATI ANADOLU NEOJEN ÖNCESİ TEMEL KAYALARI

Batı Anadolu’da yer alan Neojen öncesi temel kayaları, genel olarak metamorfik ve metamorfik olmayanlar şeklinde iki grup altında toplanır. Metamorfik temel kayaları başlıca Menderes, Kazdağ ve Eğrigöz masifine ait kaya bileşenlerini kapsar. Menderes ve Eğrigöz masifleri, egemen olarak alttan üste doğru, gözlü gnays, örtü şistleri ve mermer bileşenlerinden yapılıdır. Kazdağ masifi başlıca metadünit, metagabro, piroksenit, paragnays ve mermerlerden oluşur. Menderes masifinin temel kayaları genellikle Doğanbey-Gördes-Kütahya çizgisinin güneyinde çok geniş bir yayılım gösterir. Bu çizginin kuzeyinde kalan alanlarda metamorfik olmayan Neojen öncesi temel kayaları yer alır. Metamorfik olmayan temel kayaları, egemen olarak Mesozoyik yaşlı ofiyolit, filiş ve platform karbonat kayalarından oluşur. Mesozoyik temel kayaları oldukça karmaşık bir iç yapı özelliği gösterir ve İzmir-Ankara zonu birimleri ile temsil edilirler. Bu kaya toplulukları, Menderes masifi üzerinde çoğunlukla bindirmeli olarak bulunur. Kaya (1981 b), bölgedeki Mesozoyik kayaların olasılıkla Paleosen’de Batı Anadolu’yu etkileyen K-G yönlü sıkıştırma kuvvetlerine bağlı olarak, Menderes masifi üzerine itilmiş olabileceğini belirtir.
Batı Anadolu Neojen havzaları, metamorfik ve metamorfik olmayan temel kayaları üzerinde açılmıştır. Neojen tortul dolgusuna ait kırıntılı bileşenler, bu temel kayalarından türemiştir. Diğer taraftan Neojen havzalarının gidişleri, yayılımları, tortul istiflerin kalınlığı ve geometrisi, Neojen öncesi temelin tektonik yapısıyla denetlenmiş olmalıdır.

TÜRKİYE BORAT YATAKLARI
Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası
Cahit HELVACI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir