Avusturya

• Yüz ölçümü  :83.870 km²
• Nüfusu  :8.150.835
• İdare şekli  :Federal Cumhuriyet
• Başkenti  :Viyana
• Önemli şehirleri   :İnssbruck, Graz, Salzburg, Linz
• Dili  :Almanca
• Dini  :Hıristiyanlık
• Para birimi  :Avusturya Şilini
• Arazi kullanımı: Ekilebilir arazi: %16,59 Daimi Ekili Arazi: %0,85 Diğer: %82,56 ( 2005 yılı verileri )
 Avusturyada karaların yüz ölçümü 82,444 km² suların yüz ölçümü ise 1,426 km²’dir. Toplam kara sınırlarının uzunluğu 2562 kilometredir.

Avusturya’nın Tarihçesi

15. yy.’dan itibaren güçlenen ülke, daha sonra Macaristan’la birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu adını almıştır. II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın işgaline uğramış, 1945’te yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.

Avusturya’nın Sınırları

avusturya-siyasi-haritasi

Kuzeyde Almanya ve Çek Cumhuriyeti, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Slovakya ve Macaristan, batıda ise İsviçre ve Lichtenstein ile komşudur.

Avusturya’nın Yer Şekilleri

Ülkede doğu – batı doğrultulu Alp dağları uzanır. Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya doğru ayıran Tuna Nehrinin uzunluğu 350 kilometredir. Ülkenin en yüksek tepesi 3798 metre ile ” Gross Glockner”‘dir. Kuzeybatı kesiminde Bohemya platoları yer alır.
En önemli ovası Viyana’yı da içine alan Tuna ovasıdır. Pannonia ve Moravya ovaları da önemlidir. Ülke göller bakımından çok zengin olmasına ragmen göller çok küçük yapıdadırlar. Özellikle buzul gölleri fazladır. Avusturya’nın en büyük gölü ” Neusied” dir. Neusied gölünün uzunluğu 320 km²’dir. Bu gölün bir kısmı Macaristan topraklarındadır. Avusturya’nın yaklaşık olarak %40’lık bir bölümü ormanlık alandır. Orta avrupa ülkeleri bakımından en fazla ormana sahip ülke Avusturya’dır.  Tuna, Mur ve Drava önemli akarsularıdır.

Avusturya’nın İklimi

Avusturya’da karasal iklim özellikleri görülür.  Kışlar kar yağışlı ve çok sert geçmektedir. Hava sıcaklığı kış aylarında genellikle 0ºC’nin altındadır.  Tuna nehrinin  kış aylarında donması sebebiyle  kış aylarında süreklü olarak Tuna nehri üzerinde buz kırma çalışmaları yapılmaktadır.  Karasal iklimmin genel özellikleriyle yaz ayları sıcak geçmektedir.  Yaz aylarında Avusturya’nın sıcaklık ortalaması 20ºC’nin üzerinde seyretmektedir. Avturya’nın yüksek kesimlerinde alpin çayırları görülmektedir.

Avusturya’nın Nüfusu

avusturyanin-nufus-pramidi

Avusturya’nın nüfusu 2007  yılına ait nüfusu 8,315,000 kişidir.  Avusturyalılar etnik köken bakımından Alman’dır. Nüfusun büyük çoğunluğunu Alman asıllılar oluşturur. Az miktarda Hırvat, Macar, Çek, Slovak ve İtalyan yaşar. Avusturya’nın resmi dili Almanca’dır.  Avusturya’nın nüfusunun %78’i nin katolik hrıstiyanlar, %5’ini Protestan mezhepbine ait hristiyanlar oluşturmaktadır. Geriye kalan %17’lik kısmı ise Müslümanlar, yahudiler ve diğer dinlere ait kişiler oluşturmaktadırlar. Avusturya’da okuma yazma oranı oldukça yüksektir.  Avusturya halkının yaklaşık %68’i şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu km²’ye 90 kişidir.  Avusturya’nın yıllık nüfus artış oranı %0,14 seviyesindedir (2004 yılı verileri). Ortalama yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda ise 81,9’dur. Avusturya’nın önemli şehirleri Viyana ile Graz, Linz, Salzburg ve Innsbruck (insburg)’tur.

 Avusturya’nın Ekonomik Etkinlikleri

•Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.
•Doğal kaynakları azdır.
•Sanayi çok gelişmiştir.
•Turizm ülke ekonomisi için önemlidir.
Tarım
•Avusturya topraklarının %20’si tarıma elverişlidir.
•Tarımda modern yöntemlerin kullanılması nedeniyle verim yüksektir.
•Ülke, besin ihtiyacının tamamına yakınını kendi topraklarından karşılar.
•En önemli tarım ürünleri; tahıl, şeker pancarı, patates, meyve, sebze ve üzümdür.
Hayvancılık
•Ülkede hayvancılık çok gelişmiştir.
•Çayırların geniş yer tuttuğu dağlık alanlarda, büyükbaş hayvan yetiştirilir.
•İhtiyaç fazlası hayvansal ürünler ihraç edilir.
Maden ve Enerji
•Avusturya yer altı kaynakları bakımından fakir bir ülkedir.
•Demir, linyit, petrol, bakır, çinko ve tuz yatakları işletilmektedir.
•Hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek bir ülke olmakla beraber bu potansiyelinden yeterince yararlanamamıştır.
•Sanayisi için gerekli enerjinin büyük bölümünü ithal eder.
Sanayi
•Yeterli enerji kaynaklarına sahip olmamasına rağmen, sanayileşmiş bir ülkedir.
•Demir-çelik, otomobil, traktör, lokomotif, elektronik, kimya, gıda ve tekstil gibi sanayi kolları çok gelişmiştir.
•Ayrıca cam eşya, ayakkabı, optik ve müzik aletleri gibi geleneksel ürünleri de vardır.
•Ülke ekonomisinde, sanayi ürünleri ihracatta en önemli yeri tutar.
Turizm
•Ülke turizmde de çok ileridir.
•Avusturya Alpleri dünyanın Önde gelen kış sporları merkezlerindendir.
•Ülkeye her yıl kayak yapmak, doğal ve tarihî güzellikleri görmek için çok sayıda turist gelir.
•Turistlerin bıraktığı döviz, ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.
Ulaşım
•Avusturya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Avrupa arasındaki konumundan dolayı ulaşım bakımından büyük önem taşır.
•Ülkede modern ve etkin bir ulaşım sistemi vardır,
•Önemli merkezler kara, demir ve hava yoluyla birbirine bağlıdır.
•Ayrıca Tuna Nehri’nden de taşımacılıkta yararlanılır.
Ticaret
•İhracatı: Ulaşım araçları, çeşitli makineler, demir-çelik, kâğıt, kereste, elektrikli aletler satar.
•İthâlatı: Başta enerji ham maddeleri olmak üzere, gıda maddeleri, ağır makineler, konfeksiyon ürünleri, motorlu araçlar alır.
•Dış ticaretinde Almanya, İtalya ve diğer AB ülkeleri en önemli yeri tutar.
Avusturya – Türkiye İlişkileri
•Türkiye – Avusturya arası ilişkiler gelişmiştir.
•Avusturya’da 150 bin Türk işçisi çalışmaktadır.
•Türkiye’ye kâğıt ve selüloz, demir-çelik ürünleriyle çeşitli makineler satar.
•Türkiye‘den deri ve konfeksiyon ürünleri, halı, gıda maddeleri ve çimento sebze ve meyve alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir