Avrupa’da Erozyon

Avrupa:iklim ve toprak özellikleri bakımından tarıma elverişli bir kıtagörünümündedir.Ancak,oldukça geniş tarımsal alanlar ile bazı orman alanlarında çeşitli boyutlarda erozyon görülmektedir.Erozyon avrupadaki dağılımında göze çarpan en önemli özelliklerinden biri kıtanın uzun bir yerleşim tarihine sahip olması ve bu süre içinde pek çok alanlarda doğal vejetasyonun tahrip edilerek erozyonun şiddetlenmesine neden olunmasıdır.Bir yanda insanın toprağa yaptığı müdahale,diğer taraftan iklim erozyonun avrupanın bir çok bölgelerinde oldukça ciddi boyutlara varmasına neden olmuştur.Bu bölgeler içinde en dikkat çekeni akdenizin çevresindeki bölgedir.Nitekim şiddetli sağanak yağışların etkili olduğu ülkelerde yüzeysel akışla önemli ölçüde toprak taşınarak kaybedilmiştir.Fazla sık olmayan maki ve garig vejetasyon formasyonları şiddetli sağanak yağışlara sahip akdeniz bölgesindeki ülkelerde toprakların erozyona karşı korunmasında fazla etkili olmamaktadır.

Bu bölgedeki en tehlikeli erozyon türleri,sellenmelerle ortaya çıkan toprak kaybı,çamur akıntıları,çığlar ve toprak kaymalarıdır.Ayrıca kıyılarda şiddetli rüzgarların etkileriyle kıyı kumullarının içeriye doğru hareketlenmeleri sonucu rüzgar erozyonuda etkilidir.Bunun dışında özellikle doğuda,rusya sınırları içindeki iç kısımlarda rüzgar erozyonu,dağlık alanlarda ise suyun oluşturduğu çeşitli boyutlarda erozyon dikkat çekicidir.

 

Dağlık alanları ülkenin büyük bölümünü oluşturan isviçre ve avusturya da çok çeşitli erozyon tiplerini görmek mümkündür.Her iki ülkeninde arazilerinin tamamında başta su erozyonu olmak üzere taş ve çamur akıntıları,çığlar sonucu oluşan kütle kaymaları ve heyelanlar çok sık olan olaylardır.

 

Her çeşit erozyon çalışmalarıyla dikkati çeken ilginç ülklerden biri de italya dır.Kuzeyde alp dağları ile ülkenin hemen hemen ortasından geçen kuzey güney yönlü apenin dağları italya da doğal olarak başta su erozyonu olmak üzere çeşitli erozyon tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Almanya da özellikle ülkenin güneyindeki dağlık sahada flüviyo-glasiyal aktiviteler taşınan malzeme ile lös ve kum depolarının bulunduğu alanda ciddi boyutta su erozyonu görülmektedir.

İngiltere nin ise %23 ünde erozyon görülmektedir.Özellikle dağlık sahalarda “moor” adı verilen turba ve yarı bataklık alanlarda erozyon oldukça belirgindir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir