Asya Kıtasında Erozyon

ASYA’DA EROZYON

 

Bütün kıtalar içinde erozyonla en fazla malzemenin taşındığı kıta asya dır.Erozyonla mücadele ise bir kaç ülke dışında yapılmamaktadır.Asya nın diğer bir olumsuz yanı kıtada erozyon konusunda fazla bir bilgininde bulunmaması mevcut bilgilerin ise yüzeysel ve yetersiz olmasıdır.Ayrıca asya kıtasında her tür erozyon bulunmaktadır.

Erozyonun boyutu ve şiddeti kuzeyden güneye,doğudan batıya doğru artış göstermektedir.Aynı şekilde erozyonla mücadele kunusunda kuzey bölgesi ülkeleri güneye göre,batı bölgesi ülkeleri ise doğuya doğru daha somut adımlar atarak çeşitli toprak koruma yöntemleri uygulamaktadır.

 

Erozyonla büyük oranda toprak kaybı ve bu yolla ortaya çıkan problemlerin yaşandığı bir başka bölgede orta asya dır.Kırgızistan,Özbekstan,Türkmenistan ve Tacikistan da özellikle dağlık sahadaki toprakların %36 ile 97 si erozyonla tahrip olmuştur.

 

Asya da erozyon olaylarından en fazla etkilenen ve bir çok sahada katostrafik yani doğal afet durumundaki bir başka ülke de çin dir.Çin in özellikle lös topraklarının yaygın olduğu kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde arazinin oldukça parçalanmış olduğu dik eğimli sahalar ciddi boyutlarda erozyon olaylarıyla karşı karşıyadır.Bu alanlardan en önemlisi yaklaşık 60 milyon hektarlık bir alanda yayılan lös arazilerinde özellikle sarı ırmak çok yüksek oranda sediment taşımaktadır.Yapılan hesaplara göre sarı ırmak ın yıllık sediment miktarı 1 milyar 300 milyon ton ile 2 milyar ton arasında değişmektedir.

Erozyonla mücadelede modern yöntemler kullanan ve dikkatli bir arazi kullanım planlaması ile toprak kaybını en düşük düzeylere indirmeye çalışan ender asya ülkeleriden birisi japonya dır.Ülke topraklarının %65 i ormanlarla kaplı olan japonya da tüm çabalara karşın 315.000 ha arazide orta ve ileri boyutta erozyon vardır.

 

Güney ve güneydoğu asya ülkelerindeki duruma gelince;erozyonun bir çok yerde katostrafik boyuta çıktığı güney asya ülkelerinden hindistan,munamar,tayland,kamboçya,vietnam ve bangladeş de özellikle muson dönemlerinde şiddetli sağanak yağışlar,engebeli arazilerde hızlı erozyon olaylarına neden olmakta,milyonlarca ton toprak kuzeyde himalaya olmak üzere bir çok dağlık alanlardan süpürülerek alçak sahalarda biriktirilmektedir.

Güneybatı asyanın 5000 yıllık yerleşim tarihine sahip olması ve bu süre içinde bölgede aşırı otlatma,yangınlar,ormanların kesilmesi gibi doğal vejetasyonun tahrip edilmesi erozyonu arttırıcı etkenler olarak görülür.Güneybatı asya da iran ve arabistan yarımadasındaki çöllerde rüzgar erozyonu görülmektedir.

Türkiye de is erozyon diğer güneybatı ülkelerine oranla sevindirici boyuttadır.Erozyonla mücadelede alınan önlemlerle ülkemizde oldukça etkili sonuçlar alınmıştır.Uluslararası istatistiklere bakıldığında türkiye diğer ülkelere oranla erozyon ve erozyonla mücadelede sevindirici düzeyde görülmektedir.

Asya Kıtası Fiziki Haritası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir