Almanya

Almanya Haritası
Almanya Haritası

 • Tam Adı: Federal Almanya Cumhuriyeti
 • Yüzölçümü: 357 021 km²
 • Başkenti: Berlin
 • Para Birimi: Euro
 • Dili: Almanca
 • Nüfusu: 82,400,996 kişi (2007 tahmini)
 • Ortalama Yaş: 43 yıl (2007 tahmini)
 • Okur Yazarlık Oranı: % 99 (2003 tahmini)
 • Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 31,400 $ (2006 tahmini)
 • Yönetim Şekli:Federal Cumhuriyet
 • Kurtuluş Günü: 18 Ocak 1871 (Alman Birliği)

Almanya’nın Tarihçesi

•Bismarck,1871’de Alman birliğini sağlayarak Alman imparatorluğu’nu kurdu. Ekonomi, bilim ve kültür alanında büyük başarılar elde edildi.
•I. Dünya Savaşı, Almanya’nın yenilmesiyle sonuçlandı. Halkın ayaklanması ile Cumhuriyet ilân edildi.
•1939 yılında Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi üzerine İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş açtı ve II. Dünya Savaşı çıktı. ABD’nin müttefikler yanında savaşa girmesi sonucu, Almanya teslim oldu ve işgal edildi.
•ABD, Fransa ve İngiltere’nin işgal bölgesinde Batı Almanya, SSCB’nin işgal bölgesinde de Doğu Almanya kuruldu.
•1989 yılında Sovyetler Birliği’nde yapılan reformlardan cesaretlenen Doğu Alman halkı demokratik reformların yapılması için gösterilere girişti. 1989 Kasım’ında “Berlin Duvarı” yıkıldı.
•3 Ekim 1990’da iki Alman Devleti, Federal Almanya anayasası altında birleşti.
Almanya’nın Eyaletleri
Ülke toplam 16 eyaletten oluşmaktadır. Bu eyaletler; Bu eyaletler; Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen’dir.
Almanya’nın Yerşekillleri
Almanya’nın yeryüzü şekilleri üç kısımda incelenebilir.
•Ülkenin kuzeyinde geniş ovalar uzanırken, orta kısımları platoluk, güneydeki Bavyera çevresi ise Alp Dağları ile kaplıdır
• Daha güneyde Karaorman dağları yer alır. Tuna nehrinin kaynağını aldığı saha­da Alp dağlarının kuzey uzantısına geçilir; burada yükseklik 3000 m ye yaklaşır.
•Ülkenin önemli akar suları ,Kuzey denizine dökülen Ems.weser ve Elbedir.
•Rejimleri düzenli ve kanallarla birbirine bağlı olan bu akarsular üzerinde taşımacılık yapılır. Denize döküldükleri yerlerde delta oluşmamaktadır.

Almanya’nın İklimi

Almanya’da ılıman okyanus iklimi görülmektedir. İklim soğuk, yıl boyunca bulutlu ve yağışlıdır. Alp Dağları üzerinde yer alan kısımlarında karasal şartlar görülmektedir. Zaman zaman Alplerden sıcak Fön rüzgarları esmektedir. Ülkenin orta bölümünden geçen nehirlerin zaman zaman donması ulaşımı engeller.Bitki Örtüsü;
Almanya’nın alçak düzlüklerinde yaprağını döken ormanlar görülür. Ancak ülkenin büyük bir bölümü doğal bitki örtüsünü kaybetmiştir. Yapay yollardan yetiştirilen ormanlar yaygındır. Güneye doğru yüksekliğin artması ile birlikte soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar (sarıçam, huş ve melez) görülür. Ormanlar güneyde Bavyera ve Alplerin kuzey eteklerinde özellikle Salzburg civarında yer alır.
Almanya’nın Nüfus Yapısı
Nüfus Yapısı;
Nüfusu 82 milyona yakın olan ülkede nüfus artışı durmuştur
 Ülkede yaklaşık 7,3 milyon civarındaki nüfusu, başka ülkelerden (ispanya, Portekiz, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye) gelen işçiler ve aileleri oluşturur.
Aileleri ile birlikte 2 milyonu aşan Türk işçileri, diğer ülkelerin işçilerine göre çoğunluktadır
Nüfus yoğunluğu sanayi merkezlerinde fazladır.
Nüfusun yaklaşık yansı, Ruhr vadisinden Bonn’a kadar uzanan sahadaki kentlerde toplanmıştır.
Ulaşım ağının iyi olması, kentlerde fazla nüfusun toplanmasını engellemektedir.
Nüfus: 82,400,996 kişi (2007 tahmini)
almanya_nufus_piramidi
Almanya’nın Ekonomisi
Ekonomik güç bakımından Avrupa’da ve dünyada sayılı ülkeler arasındadır.
Almanya, sahip olduğu demokratik rejim sayesinde hızla kalkınmıştır.

Batı Almanya, Avrupa’da en yüksek işçi ücreti ödeyen, sosyal adalet, refahı sağlayan, düşük enflâsyon ve satın alma gücü fazla olan, işsizlik oranı en düşük bir ülke durumundadır.Almanya, ticaret hacmi açısından dünyada önde gelen ülkeler arasındadır.

Gelişmiş ve çok iyi düzenlenmiş deniz ve hava ulaşımı ile dünyanın her yerine bağlantı sağlanmaktadır.
Hamburg ve Bremen limanları ile Frankfurt Hava Limanı’nın uluslararası taşımacılıkta önemli yeri vardır. Bankacılık, borsa, sigorta işleri, bilimsel ve teknolojik araştırmalar, eğlence, pazarlama, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve turizm alanlarında da çok başarılı hizmetler vermektedir.
Almanya’da Tarım
Almanya, modern tarım usulleri kullanarak yüksek verim alan bir ülkedir.
Almanya’da yetiştirilen tarım ürünleri, ülkenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır
Önemli tarım ürünlerini buğday (18 milyon ton), arpa, yulaf, çavdar, şeker pancarı, patates, meyve, lahana ve şerbetçi otu oluşturur.
Büyük bir bölümü orman, çayır ve otlaklarla kaplıdır.
Ülkede büyükbaş hayvanlar, domuz ve kümes hayvanları yetiştirilmektedir.
Ülkenin üçte birini kaplayan ormanlardan elde edilen ürünlerin (yıllık kereste üretimi 46 milyon m3’tür) milli ekonomiye katkısı da bir hayli fazladır.
Almanya’nın Sanayisi
Almanya dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden birisidir.

Almanya’daki sanayiinin gelişmesinde, Ruhr ve Saar havzalarındaki kömür yataklarının önemli etkisi olmuştur.

Ruhr Havzası, Almanya’nın en büyük ve dünyanın sayılı sanayi bölgeleri arasındadır.

Burada üretilen demir ve çeliğin bir bölümü, makine ve motorların üretiminde kullanılır.
Aşağı Saksonya, Frankfurt, Mannheim ve Stuttgart, önemli sanayi tesislerinin yer aldığı merkezlerdir.
Sanayi dalları; demir, çelik, kömür, çimento, kimyasal maddeler, makine, taşıt, makineli aletler, elektronik aletler, gemi inşası, tekstil, gıda ürünleri ve başta bira olmak üzere çeşitli içeceklerdir.
ALMANYA İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerde 1962 tarihli “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Geliştirilmesi Anlaşması” ile 1985 tarihli “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” dayanak teşkil etmektedir

Almanya’yla ticari ilişkilerimizde Türkiye’den  5000’in üzerinde firma ya da kuruluş tarafından ihraç edilen ürünlerimizin, tekstil, konfeksiyon ve  elektronikten gıda  maddelerine kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer aldığı görülmektedir.

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik ihracatına bakıldığında, çeşitli makinelerin ön sırada yer aldığı görülmekte, bunu elektrik ve elektronik ürünler, otomotiv ürünleri, sanayide kullanılan diğer hammadde ile yarı mamuller, demir çelik ürünleri, eczacılık ürünleri ile  plastik izlemektedir.
Not: İki sunumda farklıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir