Coğrafyaya Dair Herşey İçin

Dağ Oluşumu Haraketleri (OROJENEZ)

Posted by on May 4, 2014 in Jeomorfoloji | 0 comments

1. Kıvrılma Akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük...

Read More

Ayrışmayı Etkileyen Faktörler

Posted by on Nis 3, 2014 in Jeomorfoloji | 0 comments

Ayrışmanın/çözünmenin hızı ve niteliği iklim, rölyef ve kaya türüne bağlıdır. İklim süreçleri ayrışmanın niteliğini...

Read More

Vadi Oluşumu

Posted by on Mar 12, 2013 in Jeomorfoloji | 0 comments

Vadi oluşumu  Vadi oluşumu çizgisel akışla başlar ve akarsuyun aşındırma ve biriktirme etkilerine göre gelişir. Vadilerde...

Read More

Akarsu Vadisi ve Vadi Oluşumu (fluvial valley and valley development)

Posted by on Mar 10, 2013 in Jeomorfoloji | 0 comments

Bir akarsu vadisi kısaca sürekli eğimi olan dar ve uzun bir çukurluktur. Vadiyi oluşturan akarsuların akabilmesi için bir eğime...

Read More

Akarsular ve Akarsuların Yerşekillendirme Sürecindeki Etkisi

Posted by on Mar 8, 2013 in Jeomorfoloji | 2 comments

Bir yatağa bağlı olarak yeryüzeyinde akan sulara akarsu adı verilir. Yeryüzüne düşen yağış suları topoğrafik eğim ve çekime...

Read More

Jeomorfolojik Döngüde Gençleşme (Rejuvenation)

Posted by on Mar 7, 2013 in Jeomorfoloji | 0 comments

Jeomorfolojik döngüde gençleşme eskisine oranla aşınımın canlanması veya hızlanması sonucu ortaya çıkan yerşekillenmesi...

Read More
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...close
Coğrafya Bilimi